ESCRIVIM UN CONTE BOIG

SESSIÓ 1

Activitat prèvia: Fer prediccions sobre imatges de quadres famosos (idees).
Es proporcionen unes quantes imatges de quadres de pintors famosos o fulls amb la imatge ja insertada . Observar-los, analitzar-los i demanar als nens i nenes que responguin a la pregunta: Que ha passat? Què creus que passarà?
Guernika.png
Guernika. Picasso


Activitat 1: Lectura d’uns quants contes bojos del llibre “29 contes bojos” de Ursula Wölfel (ed. Cruïlla, Bcn 1990).
contes_bojos.gifFer un conte boig com a avaluació del taller. Proporcionar diferents fotografies suggerents amb persones anònimes. Cada nen/a escollirà la que més l’agradi o el motivi. Hem d’engrescar als nenes i nenes que s’inventin un conte boig sobre la imatge escollida que servirà per il·lustrar la història.

Proporcionar una pauta amb les normes a seguir: Titol, separació de paràgrafs, sangria, lletra, marges... Analitzar-la i assegurar-se que han entès totes les normes.

Algunes instruccions...
o Utilitzar pauta.
o Utilitzar algun dels començaments d’història treballats al Graffiti Wall.
o Recordar la importància de l’inici, el nus i el desenllaç (Estructura i organització).
o Consultar paraules poc conegudes i la seva ortografia
o Pensar bé el final
o Fer una il·lustració (optatiu, al final)
o Fer el títol al final
Orientar als alumnes en la manera de començar, de fer un nus “consistent” i un final “sorprenent”.
Revisar, corregir i, si cal, reescriure.
pauta.png
Pauta redactada per un alumne


SESSIÓ 2

Activitat prèvia: Dictat col·laboratiu.
Organitzar la classe en grups de 3. Cada grup ha de tenir un escrivà. Tots els membres del grup poden participar donant consells, suggeriments o correccions al que es vagi escrivint.

El mestre llegeix el text en veu alta per preparar-lo (pensar en diferents elements, convencions i registres ortogràfics).

Començar el dictat. Tothom hauria de participar per “millorar” el dictat i el resultat final. Es pot deixar un temps per repassar i passar a net.
Corregir entre tots i donar els resultats mentre els nens i nenes estiguin treballant en alguna altra activitat.
Registrar el dictat col·laboratiu tot fent una diagnosi d’errades ortogràfiques.

Activitat 1: Acabar l’activitat “Fer un conte boig com a avaluació”. Fer una primera revisió “visual” i suggerir modificacions i/o correccions.

Per als qui acabin abans...

Activitat 2: En cas d’acabar l’activitat anterior, proporcionar diaris perquè escullin una notícia que els interessi. Retallar-la (retallar titular i capçalera, foto i text –tot separat) i desar-la per a la propera sessió.

Activitat 3: A l’ordinador redactar un conte boig a l’adreça http://win.memcat.org/infantil/contesb/index.html

Material:
  • Fulls preparats amb quadres famosos
  • Col·lecció de fotografies suggerents
  • Pautes amb normes i consells. Pautes normals i clips de paper
  • Començaments d’històries
  • Cartell “Inventem una història” com a guia.
  • Estris d’escriptura i dibuix. Regles, retoladors, “pilots” negre. Tisores
  • Diaris
  • Ordinadors


OBJECTIUS

1. Fer prediccions a partir d’idees visuals (fotografies, imatges de quadres famosos...)
2. Valorar la col·laboració com a mitjà per assolir un fi.
3. Diagnosticar els sis trets de l’escriptura: idees, organització, expressió, vocabulari, fluïdesa i convencions.
4. Emfatitzar la importància de l’inici, el nus i el final en l’escriptura d’una història (organització).
5. Adonar-se de l’estructura d’un text (estructuració).


Sobre dictats col·laboratius o activitats col·laboratives:

http://www.collaborativelearning.org/
http://www.jigsaw.org/overview.htm
Jigsaw activity