ESCRIPTURA COMPARTIDA

SESSIÓ 1

Activitat prèvia: Una història circular.
Organitzar l’aula amb les taules fent dos circles (5 o 6 alumnes en cada circle). Cada nen/a reb un full de paper i un llápis. Escriuen el seu nom al darrera del fHistoria_circular.pngull i comencen a escriure una història o conte sobre qualsevol tema. Es pot oferir alguns , per tal que els alumnes la segueixin sense haver de preocupar-se de la idea.

El mestre dona un temps (un minut i mig o menys, depenent del nivell) per escriure. Quan el mestre ho diu, tothom ha de passar el seu full al company de la dreta (es pot utilitzar un rellotge de cuina o un despertador per marcar el temps).

El temps torna a començar i els nens han de continuar la història iniciada per el seu company/a. Seguir fent circular el full fins que arribi a l’autor original (controlar el soroll i la excitació pot ser un problema!).

Deixar que els nens llegeixin en veu alta el producte final. Al final, el propietari del full li haurà de posar un títol a la seva història.

Consell: Per als alumnes més petits es pot substituir l'escriptura per el dibuix.


Activitat 1: Escriptura compartida.
Activitat de producció col·lectiva per fer amb l’ordinador. Implica que la classe escrigui una història conjuntament (amb contribucions de tots els nens i nenes), donant també l’oportunitat d’utilitzar un processador de textos.
 1. Per començar, el mestre escriu una introducció curta d’una història a l’ordinador. Hi ha un exemple a continuació, però també es pot utilitzar alguns dels inicis d’històries que trobareu en el següent document: . Fora bo tenir una llista de classe prop de l’ordinador , de manera que els nens i nenes puguin marcar el seu nom quan hagin escrit al seu torn.
 2. Al començament del dia, el mestre llegeix el principi de la història i explica l’activitat.
 3. Quan és el torn de cada nen, han de llegir la història que han anat escrivint a l’ordinador i han de pensar en una o dues frases més per continuar la història. Quan han acabat d’escriure-les han d’avisar al següent nen o nena de la llista qui, al seu torn escriurà unes quantes frases més.
 4. El mestre s’hauria d’assegurar que els últims nens de la llista donen un final a la història.
 5. Al cap del dia es llegeix la història sencera i es pregunta als nens què en pensen.
 6. Si no hi ha molt temps per fer l’activitat, es poden utilitzar tres o quatre ordinadors i fer diferents històries en grups de quatre o cinc nens.

Per començar, les històries dels nens no seran gaire fluïdes, però amb pràctica i guiatge, seran capaços d’escriure històries per a ser llegides per altres nens.


Exemple d’inici d’una història

Godzilla

“Sóc en Jaume Jané del canal 15 amb una notícia molt urgent i d’extrema importància.

Godzilla.png
Godzilla
Durant les darreres 24 hores, un llangardaix enorme ha estat atacant Nova York. El llangardaix, a qui s’ha anomenat Godzilla, després de destruir la ciutat, al voltant de les 7 del vespre d’ahir, ha començat a
nedar a l’altra costat de l’oceà Atlàntic i s’està dirigint cap a les costes d’Espanya. El president del govern farà una declaració a les 5 en punt d’aquesta tarda. S’espera que aconselli a tothom reunir les seves pertinences i marxar del país tan aviat com sigui possible. S’ha alertat a l’exèrcit i s’està preparant un atac massiu contra aquest monstre”

Mentrestant, Godzilla arriba a les costes de Galícia...


Activitat paral·lela:
Mentre els nens i nenes van escrivint als ordinadors la resta del grup pot fer altres activitats per treballar les idees, la imaginació, l’estructura d’un text de ficció, la fluïdesa, l’organització d’un text (pauta, marges, paràgrafs, sangria, ...)

 • Una d’aquestes activitats pot ser: ... Sense mes intenció que escriure un somni, deixar que els nens i nenes expressin el que els agradaria que passés si algun dia arribessin a ser famosos (treballar el futur i/o el condicional).

Tenir en compte alguna activitat extra preparada per al que acabin abans, doncs a l’ordinador alguns nens/es s’hi poden passar més temps depenent de la seva habilitat.


Sessió 2
Activitat 2: Escriptura compartida.
Acabar l’activitat de l’escriptura compartida, corregir el text i imprimir una còpia per a cada nen. Llegir-la en veu alta i fer una crítica literària.
Exemples d’històries redactades col·laborativament


Mentre s’acaba l’activitat es pot fer la següent activitat:

Activitat paral·lela: “Persona desapareguda”: Es busca!
Es poden utilitzar personatges del món de la ficció com un drac, el llop de la Caputxeta, la Rinxols d’or... (veure els models a )

També es pot utilitzar un personatge real de la TV o de les revistes (retallar una foto per enganxar-la en un full i fer un cartell)Es_busca.png

També es pot proposar un nen o nena de la classe o una persona inventada perquè serveixi de model de “persona desapareguda”. En aquest cas llegiu el procés i un avís a tenir en compte al següent document: .

Deixar que dissenyin els cartells com ells vulguin, tot ensenyant alguns models. Per als més petits es pot proporcionar un model més pautat: missingperson.pdf per fer més fàcil l’estructura del text.

Aquí podeu veure alguns resultats de l'activitat

Material:
Un ordinador (o més), paper i llápis, tisores i cola. Despertador o rellotge de cuina. Còpies suficients per l’activitat de "història circular", còpies suficients de personatges per l'activitat Es busca...

Accions:
 • Enregistrar el resultat de l’activitat de Escriptura compartida, corregir-la i pujar-la a Issuu o imprimir-la i editar-la en una petita revista.
 • Enregistrar el resultat de les activitats prèvies, extres i paral·leles.


OBJECTIUS

 1. Desenvolupar la fluïdesa en l’expressió escrita, aprofitant les idees dels companys i desenvolupant nous textos.
 2. Utilitzar el processador de textos com a eina d’escriptura, organització i estructuració de textos i treball col·laboratiu.
 3. Adonar-se del procés creatiu per expressar - redactar un somni o desig.
 4. Fer prediccions a partir d’idees visuals (fotografies, imatges de quadres famosos...)
 5. Valorar la col·laboració, en grups, com a mitjà per assolir un fi.


Aquí teniu altres inicis de històries o Story Starters per a ser utilitzats en activitats d’escriptura col·laborativa o compartida.