CAL·LIGRAMES

Sessió 1


Activitat prèvia: Dictoclock.
Cada nen/a té un full de paper. No cal escriure el nom. Es farà un dictat paraula per paraula, però cada cop que un nen/a escrigui la paraula en el seu full, la passarà al seu company de la dreta, qui escriurà la següent paraula a continuació de l’anterior. En acabar el dictat. Es pot demanar que es corregeixin les faltes detectades.Activitat 1: Cal·ligrama.
Treball de vocabulari tot fent una llista de la compra i pensant amb tot allò que es compra quan es va al súper el cap de setmana.
Després escriure el vocabulari "dibuixant" la silueta d'un carro de la compra del súper.
IMG_0037.jpgDOC241110-0003.jpg

Sessió 2

Activitat prèvia: La frase que desapareix.
Escriure una frase a la pissarra. Demanar a un alumne que esborri una de les paraules de la frase, amb la condició que la frase continuï tenint sentit. Demanar a un altre alumne que faci el mateix. Mentre es pot anar preguntant perquè recordin tota la frase sencera. En acabar d’esborrar totes les paraules (menys una que pot ser el verb) demanar que escriguin la frase sencera en un full tot recordant-la.

Activitat 2: Cal·ligrama.
Sobre un model donat (siluetes d'objectes, animals, fulles...) o un model lliure demanar als nens i nenes que facin un cal·ligrama. Posar atenció amb la cal·ligrafia. Aquest cal·ligrama pot fer-se amb vocabulari relacionat amb el dibuix o tot escrivint una petita història relacionada amb el dibuix. Avisar abans, que s’exposaran els resultats i que el cal·ligrama ha de ser vistós.
Mireu alguns dels cal·ligrames que es van fer al taller...

Activitat extra: Crits, expressions, sorolls, onomatopeies...
En un full, dibuixar i escriure amb lletres ben grosses expressions d’aquests tipus. Es pot deixar als alumnes que busquin a Google imatges d’expressions (es pot proporcionar una llista: Boom, crack, crash, paf, gol, crec, shhh, mmm, roar, miau, guau,...
Riiing.jpgEn acabar es poden retallar i acolorir. Guardar-lo per al següent torn, doncs serà útil per l’elaboració del cómic (properes sessions).
Material:
Diccionaris pictòrics. Paper, papers de colors, tisores, colors, plantilles cal·ligrames, clips de paper, llapis, pilots.

Accions:
  • Registrar els resultats dels Cal·ligrames (El del carro de la compra i el lliure). Posar especial atenció en el vocabulari.
  • Exposar cal·ligrames i “expressions” (possibilitat d’escanejar i pujar a Issu)

OBJECTIUS
  1. Desenvolupar vocabulari bàsic.
  2. Parar esment en la cal·ligrafia com a mitjà per fer entenedor un text.
  3. Treballar l’atenció, la seguretat, la memòria i la rapidesa a l’hora d’escriure paraules i frases (dictat i frase que desapareix).

Per a models i cal·ligrames fets per nens i nenes es pot consultar la següent web:
O baixar aquest document: